Warning: Undefined array key "pagename" in /srv/vhost/elgalleditor.com/home/html/wp-content/plugins/wwpformcontact/wwpformcontact.php on line 326
Salas, Pere – El Gall Editor
Skip to content Skip to footer

Salas, Pere

És llicenciat en Història per la UIB des de 1987, i el 1995 es va doctorar amb la tesi Les estructures del poder local a la Mallorca rural (855-1898). És arxiver i bibliotecari de l’Ajuntament de Pollença i des de 1997 exerceix de professor associat del Departament de Ciències Històriques de la UIB.
Entre les publicacions mé destacades cal citar: El poder i els poderosos a les viles de Mallorca (1869-1989), Documenta Balear; Guillem Cifre de Colonya. Un Sant que no anava a missa, El Gall Editor, 1999; Historia de Pollença. Segle XX. Sa Nostra – Ajuntament de Pollença, 2001.
Juntament amb Antoni Marquès realitzà el llibre Les possessions de Pollença, El Gall Editor i és coautor de La guerra civil a Pollença, Documenta Balear, 2006.
En el camp dels documentals, destaca la seva labor com a guionista i director de Un sant que no anava a missa, dedicat a la vida i obra de Guillem Cifre.