Skip to content Skip to footer

Mayol i Llompart, Antoni

Va néixer a Alcúdia el 1973, és llicenciat en Geografia i Història (1998) per la Universitat de les Illes Balears i s’especialitza en Història Medieval. Obté el títol de Suficiència Investigadora amb l’estudi Finances i Fiscalitat Medievals. Ingrés i despesa en lesviles de la part forana de Mallorca: Alcúdia, Muro i Pollença, 1330-1460 (2003) i des de l’any 2005 és arixver de l’arxiu Municipal d’Alcúdia. Els darrers anys està ultimant la seva tesi doctoral sobre finances i fiscalitat medievals, i gràcies a un projecte d’investigació, finançat pel Ministeri d’Educació i Cultura, està treballant amb un grup de recerca sobre el món del rèdit medieval a la part forana de Mallorca. La seva recerca històrica manté altres línies obertes d’investigació com són el comerç marítim i la vida quotidiana -en especial sobre les festes medievals-.
És autor dels llibre Distribució de la riquesa a Alcúdia al segle XVI (2001), El comerç marítim entre Alcúdia i Ciutadella en la baixa edat mitjana (1300-1526) (2005), i Els personatges del Corpus alcudienc al segle XVIII: les àguiles i Sant Joan Pelós, David, àngels, apòstols, Barba Roja i el dimoni (2006), així com més d’una vintena d’articles a diferents revistes d’història, jornades i congressos. També ha col·laborat en obres col·lectives com Historia de las Baleares (2006) i Comprar, vendre i pagar al rei. Els impostos indirectes a la Corona d’Aragó i Regne de Mallorca, s XIV-XV.