Skip to content Skip to footer

Moragues y de Manzanos, Fernando

Palma, (1856-1931). Fernando Moragues y de Manzanos fou capellà i va cursar els estudis eclesiàstics a Palma i una vegada acabats va anar a l’Argentina com a missioner on fundà una Parròquia de la qual en fou rector. Persona erudita de formació autodidacta amb domini de temes d’art, biologia amb la publicació de dos articles a los Anales de la Sociedad Española de Historia Natural sobre “Insectos de Mallorca” (1894) i “Coleópteros de Mallorca” (1889).