Skip to content Skip to footer

Rosselló i Verger, Vicenç M.

Ciutat de Mallorca, 1931) ha exercit, més de mig segle, la professió de geògraf al País Valencià, però la va iniciar a Mallorca, estudiant l’Horta de Llevant de Ciutat (inclosa la bonificació del Prat de Sant
Jordi i els molins de vent que hi ajudaren) i la comarca del Migjorn i Xaloc (Mallorca. El sur y sureste, 1962) a la seva
tesi doctor al. Tot i dedicar-se preferentment a la geomorfologia litoral i, eventualment, a la toponímia, la cartografia històrica i l’urbanisme, no ha menystengut la geografia agrària. Fa temps, va publicar “Canvis de propietat i parcel·lacions al camp mallorquí entre els segles XIX i XX” (Randa, 1981) i ara reincideix en el tema amb un exemple modèlic de Sineu que ha pogut conèixer de molt prop: sa Torre de Montornès.