Skip to content Skip to footer

Serra de Gayeta, Francesc

Va néixer a Pollença el 1909. De formació autodidacta, destacà des de ben jove per la seva vinculació a la realitat social i cultural de Mallorca i, sobretot, de Pollença. Participant en institucions de caràcter cultural com el Club de Solteros, el Club Pollença, la Societat Arqueològica Lul·liana o l’Obra Cultural Balear. A partir de finals dels anys 60, coincidint amb la seva jubilació professional, es dedicà ferm a l’estudi de la Història de Pollença, mitjançant el qual es resultà un dels màxims exponents de la recuperació historiogràfica local. Els seus articles foren publicats a revistes científiques de la talla de LLuc o el Butlletí de la Societat Arqueològica Lu·liana. A la seva mort, el 1983, havia deixat un llibre titulat Aportació a la història de Pollença i 29 articles, a més de tota una sèrie de treballs inèdits. Tots ells estaven centrats en temes de Pollença i abastaven un arc cronològic que anava des del segle XVI fins el XX.