Skip to content Skip to footer

Serra i Bauçà, Antoni

(Sóller, 1936). Estudià Medicina a Barcelona però a partir del 1960, s’ha dedicat a la literatura i al periodisme, àmbit on ha desenvolupat una gran tasca a diversos diaris (Última Hora, principalment, Diario de Mallorca, Tele/Xpres i Avui), revistes i setmanaris (Tele/Stel, El Temps, Segell i Temps moderns), publicant articles d’opinió, reportatges i crítiques de teatre i de cinema, i literatura.
Va ser un dels fundadors de l’Associació d’Escriptors en Llengua Catalana, de la qual en fou vice-president. Va dirigir durant quasi cinc anys la Llibreria Tous de Palma. També fou el secretari tècnic a les Illes del segon Congrés de Cultura Catalana. Fou Escriptor del Mes al Principat, l’any 1995.
L’obra literària de Serra té diverses característiques estètiques i conceptuals, entre d’altres la narrativa experimental, l’escriptura relacionada amb la guerra civil, el relat breu, l’assaig, la narrativa negra protagonitzada pel detectiu Celso Mosquerio, i els textos de memòries. En els darrers temps ha publicat el seu diari d’escriptor amb el títol genèric de Diari d’ombres, paisatges i figures i fins a hores d’ara n’han aparegut tres toms: La mort del vell dictador (2002), L’activisme cultural (2004) i La decrepitud del periodisme (2007).
Ha estat traduït al castellà, a l’italià i al francès. També ha participat a uns quants llibres col·lectius, sobretot als signats pel col·lectiu Ofèlia Dracs.

http://elgalleditor.wordpress.com/2014/03/14/102/