Skip to content Skip to footer

Roselló, Ramon

Ramon Rosselló Vaquer (Felanitx, 1944). Estudià cursos al Seminari de Mallorca, on adquirí una bona formació humanística. És historiador de forma autodidacta. S’ha especialitzat en l’estudi de l’època medieval a Mallorca, sobre la qual ha publicat nombroses monografies, totes farcides d’abundosa documentació que ha recercat als Arxius de Mallorca i de la Península. Actualment la seva producció és de cinc-cents títols, entre llibres, opuscles i articles a revistes especialitzades. Ha tractat els temes més diversos: medicina medieval, música, Inquisició, jueus i conversos, sexualitat i vida quotidiana en general. S’ha dedicat especialment a recollir i fer conèixer el corpus documental medieval més important i extens que coneixem de la part forana de Mallorca. Referent a Pollença ha publicat un breu treball titulat “Aportació a la hsitòria de Pollença. El segle XIII”.