Skip to content Skip to footer

Torres Velasco, Juan Manuel

Des de fa més de 15 anys es dedica a l’estudi de la toponímia de Pollença. En aquest apartat destaca la seva participació en les XXII Jornades d’Antroponímia i Toponímia celebrades el 28 de març de 2009 amb les comunicacions: “Topònims costaners de Pollença des de la Conquesta fins a l’Arxiduc” i, conjuntament amb Pere Salas, “Llocs, termes i valls de Pollença durant l’època medieva i moderna”. També és autor de “Els espais de la festa a la Pollença medieval”, capçitol del llibre d’Antoni Mayol “La festa a l’època medieval (1350-1450), El Gall Editor, 2008. És coautor de Història del Reial Club Nàutic del Port de Pollença, editat pel RCNPP. Ha participat com a conferenciant en els cursos d’Història de Pollença que cada any organtiza l’Arxiu d’aquesta localitat i com a ponent a les VI Jornades d’EStudis Locals d’Alcúdia, Alcúdia, Ajuntament d’Alcúdia, amb la comunicació “El tràfic portuari a Alcúdia al segle XIX: comerç, tipologia i navegació”.